Philippine Standard Time
News and Announcements
Jul 16 2024
15:06 PM

Turn over Ceremony ng ICT Equipment at Educational Materials/supplies para sa 24 na Child Development Center

Jul 11 2024
13:45 PM

CONGRATULATIONS! MAJAYJAY ORGANIC FARMER'S ASSOCIATION (MOFA) at SAMAHAN NG MAGSASAKA NG SILANGANG DALITIWAN (SAMASID). FY2024 AWARDED ORGANIC AGRICULTURE LIVELIHOOD PROJECT (OALP).

Majayjay Laguna